Navigace

Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu obce je zajišťována prostřednictvím starosty Jaroslava Poláčka, kterému jsou podřízeni:

 

 

Zastupitelstvo

Obec Závist má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách ve dnech 5.-6.10.2018


Seznam zastupitelů:
 

Složení výborů 

Výbory nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

Finanční výbor

 
Kontrolní výbor