Navigace

Obsah

Oznámení o vydání ÚP Závist

Opatření obecné povahy č. 1/2014

Výkres základního členění

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu