Navigace

Obsah

VPS o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

Informace o uzavření veřejnoprávní smluvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

 

Obec Závist uzavřela v  souladu s § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  veřejnoprávní smlouvy  o výkonu přenesené působnosti  na úseku projednávání přestupků – projednávání a rozhodování o přestupcích a ukládání sankcí v řízeních o přestupcích podle zákona č.  200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů s Městem Blansko, a to:

 

a) proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě dle   § 46

b) proti  veřejnému pořádku podle § 47 a § 48

c) proti občanskému soužití podle § 49

d) proti majetku podle § 50

 

 

Na základě této veřejnoprávní smlouvy bude orgán Města Blansko – Komise k projednávání přestupků města Blansko místně příslušným správním orgánem v řízeních pro správní obvod Obce.

 

Smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1.1.2015 do 31.12.2018.