Navigace

Obsah

Sběrné středisko odpadů Lipůvka

Občané s trvalým pobytem v obci Závist mohou bezúplatně ukládat odpady do sběrného dvora v obci Lipůvka.

Lze tam také ukládat nebezpečný odpad a elektroodpad,

proto nebude již v obci Závist odvoz tohoto odpadu zajišťován.

 

SD se nachází Ve Zmolách – naproti hřbitovu.

Při dovozu odpadů do SD musí občan prokázat trvalý pobyt v obci Závist předložením OP

a zároveň se řídit provozním řádem SD.

Co nelze odvážet do SD:

  • Trávu a listí
  • Stavební suť

Otevírací doba:

Středa      12-17 hod.

Pátek        12-17 hod.

Sobota       8-12 hod.

Odpovědná osoba Jiří Grábl a Oldřich Grábl, tel: 608 348 164

 

Sběrný kontejner na použitý textil, obuv a hračky v Milonicích

mohou použít i naši občané !!!

Před Sběrným dvorem v obci je občanům k dispozici sběrný kontejner na textil, boty a hračky.

Do kontejneru patří čistý a suchý textil, veškeré oděvy, bytový textil - záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky. Vše zabaleno v zavázaných igelitových pytlích/taškách, dále také spárované svázané boty, hračky plastové, elektronické a plyšové.

Do sběrného kontejneru nepatří znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce, netextilní materiály, komunální odpad, elektrospotřebiče.

Komunální odpad

Svoz komunálního odpadu zajišťuje obec ve spolupráci s firmou  SITA CZ, a.s.

Svoz probíhá 1x za 14 dní vždy v pondělí v sudém týdnu

Tříděný odpad

U obecního úřadu jsou občanům k dispozici kontejnery na papír, plast, sklo bílé a barevné. Další sběrné místo je v části "Za kopečkem".

Žádáme občany, aby do kontejnerů na papír a plasty nevhazovali jiný odpad, než ke kterému jsou určeny. A dále aby třídili sklo na barevné a bílé, děkujeme! Upozorňujeme, že tabulové sklo patří do kontejneru na sklo barevné!

 

 

Speciální web zaměřený na třídění odpadů najdete na adrese:

http://www.jaktridit.cz/