Navigace

Obsah

Místní poplatky za rok 2016

Poplatek za odpady 450,-Kč / osoba  - splatnost do 31.3.2016

Ohlašovací povinnost do 15 dnů.

Platba na účet číslo: 268383698/0300 (ERA banka), VS = číslo domu

Poplatek v hotovosti lze uhradit až od 1.3.2016 každé  pondělí od 18 do 18.30 hodin na OÚ.

 

Obecně závazná vyhláška  č.8/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažování, sběru,přepravy, třídění , využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

---------------------------------------------------------------------------------

Žádáme všechny obyvatele obce, aby nepřemisťovali kontejner na bioodpad mimo stanoviště a brali tak ohled na ostatní.

Dále prosíme o sešlapování plastových obalů před umístěním do žlutých kontejnerů na plast.

V případě opětovného porušování těchto základních pravidel, bude obec nucena přijmout taková opatření, která se dotknou finančně všech poplatníků obce.Děkujeme-OU ZAVIST


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------