Navigace

Obsah

21.12.2017          Svoz odpadů na Nový rok v pondělí 1.1.2018 nebude. Popelnice se budou svážet už v sobotu 30.12.2017. Pak ještě připomenu. MR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.11.2017 byl poslední svoz kontejneru na biologický odpad. Hnědý kontejner je poklizený. Svoz tohoto kontejneru začne opět na jaře 2018. MR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČZS v Černé Hoře zahajuje od 25.09.2017 moštování jablek. Vzhedem k malé úrodě, se bude moštovat pouze na objednávku. Objednávky přijímá p. Stanislav Komárek na tel. čísle 608 222 548. Moštujeme pouze čistá jablka. Děkujeme ČZS Černá Hora

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODĚKOVÁNÍ - rád bych tímto vyjádřil za Obec Závist dík

Firmě FIZU s.r.o. - za darování materiálu na úpravu kašny na návsi

kašnakašnakašnakašna

Panu Milanovi Šmardovi - za to, že na vlastní náklady opravil lavičky na návsi u kašny

nové lavičkynové lavičky

Panu Milanovi Horákovi st. - za květinovou výzdobu u pomníku na návsi

květinová výzdoba u pomníku

MR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.4.2017 POZOR - zakalená voda!!

Dnes dopoledne bylo provedeno opětovné odkalení vody v místech Za kopečkem mezi Závistí a ČH. Je potřeba opět odpustit vodu v domácnostech. Voda by již měla být čistá. Kdyby ne, tak mi dejte vědět. Přesná příčina zakalení se bude ještě zjišťovat. MR

Další odkalování prováděno i v pozdních odpoledních hodinách. Nutné odpuštění vody, hlavní řad je čistý. Díky za trpělivost. MR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrovolná brigáda pro naši obec 

Všem, co se v sobotu 25.3.2017 podíleli na práci na náletech a na návsi, děkuji. Perfektní účast, odvedli jsme obrovský kus práce! V sekci Fotogalerie je pár fotek pro ohlédnutí. MR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Místní poplatky za odpady na rok 2017

Obecně závazná vyhláška č. 8/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Vyhláška je k nahlédnutí v sekci Vyhlášky.

Poplatek za odpady 450,-Kč / osoba. Možné zaplatit hotově na OÚ v úředních hodinách (PO 17.00-18.30 hod.), po tel. dohodě jinou dobu nebo na účet viz. níže.

Platba na účet číslo: 268383698/0300 (ERA banka), VS = číslo domu

Obecně závazná vyhláška  č.8/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažování, sběru,přepravy, třídění , využívání a odstraňování komunálních odpad

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis do ZŠ Černá Hora

Zápis dětí do první třídy Základní školy Černá Hora pro školní rok 2017/2018 se uskuteční v úterý 4. dubna 2017 od 13,30 do 17,00 hodin v budově školy. K zápisu se dostaví děti, které dovrší 6ti let svého věku ke 31. srpnu 2017.

K plnění povinné školní docházky může být přijato i dítě, které dosáhne šestého roku věku v průběhu školního roku 2017/2018 (t.j. děti narozené od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012). Dítě však musí být tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a současně jeho zákonný zástupce musí k žádosti o přijetí doložit tato doporučující vyjádření:

a)  u dítěte narozeného od 1. 9. 2011 do 31. 12. 2011 doloží zákonný zástupce

     doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny 

     nebo speciálního pedagogického centra)

b)  u dítěte narozeného od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012 musí zákonný zástupce doložit dvě

     doporučující vyjádření (školského poradenského zařízení a současně doporučující   

     vyjádření odborného lékaře).

Žádáme rodiče, aby s sebou přinesli svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, vyplněný dotazník pro rodiče žáka i zápisní list. Rodiče dětí přijímaných dle bodu a)  přinesou i doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, rodiče dětí přijímaných dle bodu b) doloží i stanovisko odborného lékaře. Formuláře a veškeré podklady k zápisu si mohou rodiče stáhnout z internetových stránek školy (www.zscernahora.cz), kde je najdou v rubrice „Dokumenty“. Formuláře lze také vyzvednout v mateřských  školách v Černé Hoře, v Brťově –Jenči, na Základní škole Černá Hora nebo také na příslušném obecním úřadě.

Školní zralost zde ke stažení

Dotazník pro rodiče zde ke stažení

všeobecné info k zápisu zde ke stažení

Zápisní lístek zde ke stažení

Žádost o odklad zde ke stažení

Žádost o přijetí zde ke stažení

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V okolí se pohybuje falešný zaměstnanec vodáren
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Boskovice upozorňuje zákazníky, že se na Blanensku a Boskovicku znovu objevili podvodníci, kteří se vydávají za zaměstnance vodáren.  
Policisté už na Blanensku vyšetřují konkrétní případ, kdy v pátek 11. listopadu osoba, vydávající se za zaměstnance vodárenské společnosti, navštívila devětaosmdesátiletou ženu přímo v Boskovicích a pod záminkou kontroly vodoměru jí odcizila celoživotní úspory ve výši 150 tisíc korun.  
Více informací o tomto případu naleznete na: http://www.policie.cz/clanek/zamerili-se-na-seniory.aspx
Naše společnost v souvislosti s tímto případem žádá zejména starší občany o OBEZŘETNOST! Už v minulosti se naše společnost setkala s tím, že podvodníci tvrdili, že Vám jdou vrátit přeplatek, popřípadě hledali jiné záminky, jak se dostat do Vašich obydlí a zjistit, kde máte uložené peníze. Proto znovu zdůrazňujeme, že po našich zaměstnancích můžete kdykoliv požadovat předložení služebního průkazu, kterými jsou všichni naši zaměstnanci vstupující do Vašich provozoven a domácností vybaveni. Průkaz je opatřen i fotografií zaměstnance.  Kdykoliv se také můžete telefonicky obrátit na naši společnost a požádat nás o ověření, zda se někdo z našich zaměstnanců ve Vaší obci v daném okamžiku pohybuje.  
Mgr. Iva Šebková VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNÁMENÍ  O UKONČENÍ PROVOZU  MÍSTNÍ KABELOVÉ TELEVIZE

 

Obec Závist oznamuje ukončení provozování místní kabelové televize

nejpozději k datu:

30.9.2016

a to z důvodu špatného technického stavu, ukončení pozemního vysílání v ČR během dvou  následujících let a změny satelitního

vysílání v ČR (přechod na HD) , které si vyžádá pořízení nových příjímačů u cca 1 milionu domácností v ČR v nejbližších měsících.

 

Bohužel stav kabelové sítě v obci neumožňuje garantovat zajištění jejího provozu až do září 2016, kdy bude odpojen.

 

Děkujeme za pochopení vzniklé situace!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Místní poplatky za rok 2017

Poplatek za odpady 450,-Kč / osoba  - splatnost do 31.3.2017

Ohlašovací povinnost do 15 dnů.

Platba na účet číslo: 268383698/0300 (ERA banka), VS = číslo domu

 

Obecně závazná vyhláška  č.8/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažování, sběru,přepravy, třídění , využívání a odstraňování komunálních odpad

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nevěřte podvodníkům, kteří proměřují průtok vody

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., varuje odběratele pitné vody před pohybem podvodníků, kteří se v těchto dnech objevili na několika místech Blanenska a Boskovicka. Tito lidé tvrdí, že jsou z vodáren a že proměřují průtok vody v kohoutcích. Za tuto službu a následné údajné zlepšení průtoku vody si inkasují peníze.

Naši zaměstnanci žádná podobná měření neprovádějí, navíc jsou všichni schopni prokázat se v případě návštěvy domácností nebo dalších odběratelů průkazy naší společnosti. Jejich totožnost si případně můžete telefonicky ověřit na našem centrálním dispečinku, a to na číslech 516 427 249 nebo 734 692 777.

Upozorňujeme také na skutečnost, že ve většině obcí je podobný podomní prodej právě kvůli zajištění bezpečnosti obyvatel již zakázán vyhláškami. V případě, že Vás tedy někdo s nabídkou této služby navštíví, nevpouštějte jej do obydlí a konktaktujte Policii ČR na tísňové lince 158, popřípadě Městskou policii na lince 156.

Mgr. Iva Šebková

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Není kominík jako kominík

Upozorňujeme na činnost velkého počtu necertifikovaných kominiků!

Nestačí aby měl pouze  živnostenský list, ale požadujte také průkazku člena Svazu kominíků.

Předejdete tak do budoucna možným problémům se zaplacením škody vzniklé požárem od pojišťovny v důsledku neodborné prohlídky Vaší nemovitosti či spotřebičů.

Celý seznam  kominíků najdete na stránkách: http://www.skcr.cz

a ke stažení zde: Seznam certifikovaných kominíků v JmK

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádáme všechny obyvatele obce, aby nepřemisťovali kontejner na bioodpad mimo stanoviště a brali tak ohled na ostatní.

Dále prosíme o sešlapování plastových obalů před umístěním do žlutých kontejnerů na plast.

V případě opětovného porušování těchto základních pravidel, bude obec nucena přijmout taková opatření, která se dotknou finančně všech poplatníků obce.Děkujeme-OU ZAVIST

 

 

__________________________________________________________________________

 

Občané s trvalým pobytem v obci Závist mohou bezúplatně ukládat odpady do:

Sběrné středisko odpadů Lipůvka

Lze tam také ukládat nebezpečný odpad a elektroodpad,

proto nebude již v obci Závist odvoz tohoto odpadu zajišťován.

Viz:odpadove-hospodarstvi/

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výsledky rozboru vody z "prameniště U Troubky" v Milonicích

Mikrobiologické vyšetření: 

Voda obsahuje koliformní bakterie, Hodnota 20, Limit je max.0.

Koliformní bakterie jsou fekální znečištění. Voda není vhodná k pití !!!!!

zde ke stažení