Navigace

Obsah

Místní poplatky za odpady na rok 2021

Poplatek za odpady zůstává 500,-Kč za fyzickou osobu přihlášenou v obci nebo fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci. Vzhledem k pandemické situaci preferujeme platbu na účet číslo 268383698/0300 (ERA banka), VS = číslo domu.

Ve vyjímečných případech lze zaplatit hotově na OÚ v úředních hodinách (PO 17.00-18.30 hod.), po tel. dohodě jinou dobu.

JP

 

 

PODĚKOVÁNÍ - rád bych tímto vyjádřil za Obec Závist dík

Firmě FIZU s.r.o. - za darování materiálu na úpravu kašny na návsi

kašnakašnakašnakašna

Panu Milanovi Šmardovi - za to, že na vlastní náklady opravil lavičky na návsi u kašny

nové lavičkynové lavičky

Panu Milanovi Horákovi st. - za květinovou výzdobu u pomníku na návsi

květinová výzdoba u pomníku

MR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrovolná brigáda pro naši obec 

Všem, co se v sobotu 25.3.2017 podíleli na práci na náletech a na návsi, děkuji. Perfektní účast, odvedli jsme obrovský kus práce! V sekci Fotogalerie je pár fotek pro ohlédnutí. MR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V okolí se pohybuje falešný zaměstnanec vodáren
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Boskovice upozorňuje zákazníky, že se na Blanensku a Boskovicku znovu objevili podvodníci, kteří se vydávají za zaměstnance vodáren.  
Policisté už na Blanensku vyšetřují konkrétní případ, kdy v pátek 11. listopadu osoba, vydávající se za zaměstnance vodárenské společnosti, navštívila devětaosmdesátiletou ženu přímo v Boskovicích a pod záminkou kontroly vodoměru jí odcizila celoživotní úspory ve výši 150 tisíc korun.  
Více informací o tomto případu naleznete na: http://www.policie.cz/clanek/zamerili-se-na-seniory.aspx
Naše společnost v souvislosti s tímto případem žádá zejména starší občany o OBEZŘETNOST! Už v minulosti se naše společnost setkala s tím, že podvodníci tvrdili, že Vám jdou vrátit přeplatek, popřípadě hledali jiné záminky, jak se dostat do Vašich obydlí a zjistit, kde máte uložené peníze. Proto znovu zdůrazňujeme, že po našich zaměstnancích můžete kdykoliv požadovat předložení služebního průkazu, kterými jsou všichni naši zaměstnanci vstupující do Vašich provozoven a domácností vybaveni. Průkaz je opatřen i fotografií zaměstnance.  Kdykoliv se také můžete telefonicky obrátit na naši společnost a požádat nás o ověření, zda se někdo z našich zaměstnanců ve Vaší obci v daném okamžiku pohybuje.  
Mgr. Iva Šebková VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Není kominík jako kominík

Upozorňujeme na činnost velkého počtu necertifikovaných kominiků!

Nestačí aby měl pouze  živnostenský list, ale požadujte také průkazku člena Svazu kominíků.

Předejdete tak do budoucna možným problémům se zaplacením škody vzniklé požárem od pojišťovny v důsledku neodborné prohlídky Vaší nemovitosti či spotřebičů.

Celý seznam  kominíků najdete na stránkách: http://www.skcr.cz

a ke stažení zde: Seznam certifikovaných kominíků v JmK

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádáme všechny obyvatele obce, aby nepřemisťovali kontejner na bioodpad mimo stanoviště a brali tak ohled na ostatní.

Dále prosíme o sešlapování plastových obalů před umístěním do žlutých kontejnerů na plast.

V případě opětovného porušování těchto základních pravidel, bude obec nucena přijmout taková opatření, která se dotknou finančně všech poplatníků obce.Děkujeme-OU ZAVIST

 

 

__________________________________________________________________________

 

Občané s trvalým pobytem v obci Závist mohou bezúplatně ukládat odpady do:

Sběrné středisko odpadů Lipůvka

Lze tam také ukládat nebezpečný odpad a elektroodpad,

proto nebude již v obci Závist odvoz tohoto odpadu zajišťován.

Viz:odpadove-hospodarstvi/

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výsledky rozboru vody z "prameniště U Troubky" v Milonicích

Mikrobiologické vyšetření: 

Voda obsahuje koliformní bakterie, Hodnota 20, Limit je max.0.

Koliformní bakterie jsou fekální znečištění. Voda není vhodná k pití !!!!!

zde ke stažení